i

Hyra hem paintball

HUR GÅR EN UTHYRNING TILL?
När ni kommer till oss hälsar vi Er varmt välkomna och Ni besöker strax därefter vår garderob för att hitta kläder som passar.

Sedan följer en genomgång av säkerheten och de regler som gäller under speltiden. Vi delar in gruppen i lag (efter era önskemål om så önskas) och delar ut utrustningen. Lagen placerar sig vid respektive bas och inom kort lyder startsignalen för den första matchen.

Beroende på bokat spelpaket omfattar den totala speltiden ca 4-10 matcher.

Gällande säkerheten så är ansiktsmasken är det enda skydd man som paintballspelare behöver. Det är således enbart när vi alla har masken på sig som markörema kommer att användas.

Masken stannar på tills matchen är slut eller tills man kommit in i SAFEZONE. I vår roll som instruktör och domare har vi till främsta uppgift att se till att säkerhetsföreskrifterna följs samt att spelarna håller sig till spelets regler och att Ni narurligtvis har skoj!

Instruktören har även koll på tiden och hjälper till att fylla på boll vid behov.

Som spelare kan man även använda sig av instruktörens hjälp genom att exampelvis tilkalla denne vid en osäker träff på sig själv eller på en motspelare.

Instruktören är alltid med på banan under varje spel. Choas använder sig av minst 1 instruktör vid varje speltillfälle.