i

Villkor

Är tiden som du angett i formuläret ledig blir detta automatiskt en fast bokning.
En bekräftelse skickas till din mail inom de närmsta dagarna.
Är tiden inte ledig återkommer vi med förslag på närmsta lediga tid som du kan välja att boka eller inte.

Bokningsvillkor

De villkor som gäller för bokning och gruppstorlek är följande:
§1. Gruppen skall omfatta minst 8 personer.
Är gruppen mindre är 8 personer betalas fortfarande grundavgiften för 8 personer.
§2. Bokningen skall bekräftas med personantal senast 2 dagar innan aktivitetstillfället.
§3. Avbokning kan ske senast 7 dagar innan aktivitetstillfället utan kostnad.
Sker avbokning senare utgår en fast avgift.
§4. Dyker gruppen inte upp vid aktivitetstillfället trots att bokningen ej bokats av betalas en fast avgift av kunden på 1500kr.
§5. Är den bokade gruppen 20 personer eller fler, men är mindre än 20 personer vid aktivitetstillfället, betalas av kunden en fast avgift per utebliven person.

De villkor som gäller för hyrestagaren under aktiviteten är följande:
§1. Hyrestagaren deltar i aktiviteten på egen risk. Chaos Paintball ansvarar inte för någon form av skada som hyrestagaren kan komma att åsamkas, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet från Chaos Paintballs sida ligger till grund för skadan.
§2. Om något av vår utrustning skulle skadas på grund av slarv eller uppsåt från hyrestagarens sida är det hyrestagaren som är ersättningsskyldig för detta.
§3. Personer under 18 år måste ha vårdnadshavarens skriftliga medgivande och godkännande för att deltaga vid aktivitetstillfället (gäller paintball)
§4. Personer under 15 år måste ha sin målsman närvarande under hela spelet (gäller paintball)
§5. Det åligger hyrestagaren att följa de säkerhetsföreskrifter som gäller för aktiviteten.

Speciella villkor gäller för aktiviteter som hyrs hem, tex sumobrottning eller badtunna.
VARMT VÄLKOMNA TILL CHAOS EVENT!